Druk klimaatbesluiten er niet even snel doorheen!

vrijdag 10 april 2020

Ook gemeenteraden liggen stil door corona. Maar toch gaan de grote besluiten door, vooral de klimaatplannen. Ontbreekt het dan niet aan controle? Vandaag staat in de Telegraaf het artikel van ons raadslid Sonny Spek die hier stelling in neemt. Het is van belang dat het proces tot uitvoering van de klimaatplannen volledig, juist en democratisch verloopt. Als DURF hebben we dat altijd bepleit, en ook in deze tijd blijven we daar nadruk op leggen. 

zie: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1097706379/druk-klimaatbesluiten-er-niet-even-snel-doorheen

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie