DURF blij met extra stageplaatsen

zondag 9 mei 2021In november heeft DURF met raadsvragen en een motie aandacht gevraagd voor het aantal stageplaatsen in onze regio. De coronacrisis zorgt voor vervelende situaties voor (mbo-)studenten door het wegvallen van plekken waar stage kan worden gelopen. Wij wilden toen dat Katwijk zich ook zou gaan inzetten voor het creëren van extra stageplaatsen en dat is gelukkig nu gebeurd.

Recent werd bekend dat de Leidse regio en Katwijk het creëren van 1000 stageplaatsen voor studenten als doel heeft gesteld. Op dit moment wordt het tekort door het mboRijnland op 850 geschat en dit zal de komende periode alleen maar verder oplopen. Het ‘stagepact’ zorgt voor een nieuwe samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven. Ook gaat een ‘stagejager’ actief kansen opsporen, partijen bij elkaar brengen, belemmeringen wegnemen en zo extra stageplaatsen realiseren. DURF is blij dat dit door de gemeente is opgepakt en ziet graag de resultaten voor de Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse studenten tegemoet!

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie