DURF blijft zich voor nascheiding inzetten

zondag 9 mei 2021

Wij hebben tegen het grondstoffenbeleidsplan gestemd. Het college wil met het voorstel via bronscheiding ons huisafval anders inzamelen. Door het ontbreken van een strak communicatieplan en het niet serieus meenemen van nascheiding, heeft DURF onvoldoende vertrouwen in dit voorstel. Wij vrezen ook dat het betalen voor restafval (diftar) negatieve gevolgen met zich zal meebrengen, zoals afvaldumpingen.

DURF is en blijft een groot voorstander van nascheiding, waarbij PMD bij het restafval kan en machines het afval scheiden. Afvalverwerkers kunnen steeds beter verschillende soorten PMD uit het restafval halen. Om die reden heeft DURF een motie opgesteld waarin we vragen het college verzoeken om de ambitie uit te spreken dat de gemeente Katwijk binnen 5 jaar overstapt van bronscheiding naar nascheiding. Deze motie heeft helaas geen meerderheid weten te behalen.

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie