DURF: Gemeente, ondersteun de horeca

zondag 9 mei 2021


De horeca in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt hard geraakt door de coronacrisis. Er wordt rekening gehouden met een faillissementsgolf en dat veel horecaondernemers de coronacrisis niet zullen overleven. Volgens de voorspellingen ligt de piek in het voorjaar van 2022, met vijftienhonderd faillissementen in die periode.

DURF vindt het belangrijk om ook in de gemeente Katwijk de horecaondernemers die het nu zeer zwaar hebben te steunen. Wij vinden het dan ook goed om te kijken naar het eerder opgestelde horecabeleid en naar de wensen van horecaondernemers voor het toekomstige horecabeleid. Als er punten zijn waar versoepeld kan worden de komende periode om daar ondernemers tegemoet te komen dan vinden wij dat de gemeente Katwijk hier voor moet gaan staan en duidelijk moet kijken naar de mogelijkheden. DURF wil dat de gemeente Katwijk actief zich inzet om de wensen van de ‘harde horeca’ te inventariseren en hieraan zo mogelijk tegemoet te komen. Ook de mogelijkheid van tijdelijke versoepelingen moet hierbij op tafel liggen.

DURF heeft daarom onder andere de volgende vragen gesteld:

1. Hoe vaak is er tijdens de afgelopen twaalf maanden overleg geweest met de ‘harde horeca’ in de gemeente Katwijk?

2. Welke wensen zijn er vanuit de gemeentelijke horeca voor de komende periode waar de gemeente invloed op kan uitoefenen?

3. Is het college bereid om de wensen van de ‘harde horeca’ te inventariseren op de korte en lange termijn en deze voor te leggen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van DURF dat het in stand houden van de lokale ‘harde horeca’ van belang is voor de levendigheid van de gemeente?

5. Deelt het college onze mening dat de gemeente de horeca tegemoet zou moeten komen door (tijdelijk) meer ruimte te krijgen na de coronacrisis mocht dit nodig en gewenst zijn?

6. Zijn er tijdelijk bepaalde versoepelingen mogelijk om vanuit de gemeente de horeca tegemoet te komen (denk aan de schenktijden, inspecties, ruimte voor terrassen, vergunningen etc.)?

7. Deelt het college de mening van DURF dat na 5 jaar het horecabeleid weer eens herzien moet worden? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe verhoudt zich dit tot de coronacrisis waarin de horeca hard wordt geraakt?

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie