DURF stelt vragen over weigering vergunning McDonald's

zondag 9 mei 2021


In februari werd bekend dat de gemeente Katwijk de aangevraagde vergunning voor de komst van een McDonald’s aan de Zeilmakerstraat heeft afgewezen. Volgens de gemeente is een restaurant op dat terrein in strijd met het bestemmingsplan. Er lijken echter in de afwijzing meer factoren te hebben meegespeeld die, los van de strijdigheid met het bestemmingsplan, aanleiding zouden hebben gegeven om de vergunning te weigeren.

De gemeente wijst erop dat de vestiging van de McDonald's in strijd zou zijn met 'Het Ambitieakkoord 2020-2025' om jongeren gezonder te laten leven. Dat klinkt logisch, maar is ook ergens weer gek. De overheid dient naar onze mening een faciliterende rol en indien nodig een voorlichting gevende rol als het gaat om gezondheidsrisico’s op zich te nemen. DURF vindt het verstrekkend als de gemeente gaat bepalen welke ondernemingen er wel of niet mogen komen mede op basis van 'gezondheid'. Dit is en blijft uiteindelijk de keuze van het individu. Wij vragen ons dan ook af of dit argument ook gebruikt gaat worden in andere mogelijke situaties waarbij er 'ongezonde dingen' in onze gemeente komen.

Wij willen aangeven dat de vrijheid van ondernemerschap hoog in het vaandel moet staan in de gemeente Katwijk. Als een vergunning wordt geweigerd voor een onderneming dan moeten hier goede argumenten aan ten grondslag liggen. DURF vindt ‘gezondheid’ een gelegenheidsargument. Het lijkt ons wenselijk om hier als gemeente enige terughoudendheid in te betrachten.

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie