DURF stemt voor uitbreiding Brede School Duyfrak

zaterdag 15 februari 2020

Goed onderwijs is van essentieel belang. Dat begint met een goede leeromgeving, een schoolgebouw dat op orde is. Het is daarom goed dat de gemeenteraad afgelopen donderdag heeft gesproken over de uitbreiding van de Brede School in het Duyfrak. We zien een toename van het aantal leerlingen en dat zorgt voor ruimtegebrek. In het raadsvoorstel werden meerdere opties genoemd om dit probleem aan te pakken en daaruit bleek dat uitbreiding de beste oplossing is.

Om die reden hebben wij donderdag 16 januari gepleit voor het bouwen van nieuwe leslokalen. Als DURF staan we pal voor goed onderwijs, en we zijn blij dat veel andere partijen dit standpunt ook delen!

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie