DURF voor openbaar maken stukken DSV

vrijdag 10 april 2020

De afgelopen tijd heeft DURF erop gehamerd dat het van belang is om in alle openbaarheid een discussie te kunnen voeren over DSV. Het is daarbij niet alleen van belang om vooruit te kijken, maar ook ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor het eerder gevoerde beleid. Er zijn voor ons nog steeds veel vraagtekens rond de keuzes die in het verleden zijn gemaakt met de garantieverstrekking, de nieuwbouwprojecten en de onjuiste verantwoording die hierover is afgelegd. Het is onbegrijpelijk dat er eerder sprake was van geldproblemen en er blijkbaar door niemand aan de bel is getrokken. Ook is de vraag of het gemeentelijk bestuur hier niet eerder op had moeten reageren. Waarom is dat niet gebeurd? Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht.

Tot onze tevredenheid is besloten dat de stukken over DSV op 26 maart openbaar werden, en voor iedereen toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat er in april over wordt gedebatteerd. Voor DURF zullen de kwaliteit van de zorg en verantwoording voor de gemaakte keuzes twee punten zijn die voor ons centraal staan.

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie