Meer aandacht voor nascheiding!

vrijdag 10 april 2020

De wethouder gaf tijdens de commissievergadering in februari de toezegging dat ze bronscheiding en nascheiding naast elkaar leggen in het komende Plan van Aanpak. Voor DURF is dit zeer goed nieuws omdat wij tijdens de vergadering hebben aangedrongen op nascheiding. Het is mooi om te zien dat het een serieuze optie blijft en verder onderzocht wordt.

 

Om bij het Plan van Aanpak een goede keuze te kunnen maken voor een betaalbare en toekomstbestendige manier van inzamelen, is DURF van mening dat we beide manieren van inzamelen goed in kaart moeten hebben. Wij hopen dat een meerderheid van de gemeenteraad dan over een aantal weken ook definitief zal kiezen voor nascheiding.

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie