Motie: kies voor nascheiding

zondag 9 mei 2021

In februari neemt de gemeenteraad het besluit over het grondstoffenbeleid en het anders inzamelen van afval. De gemeente Katwijk streeft naar 80% afvalscheiding eind 2023. DURF kan zich daar goed in vinden, maar heeft grote twijfels hoe de gemeente dat wil realiseren. Wethouder van Starkenburg (CDA) pleit voor bronscheiding; een effectief middel waarbij ook een groot aantal nadelen aanwezig zijn. Zo vinden er afvaldumpingen plaats in de gemeente waar ze aan bronscheiding doen, brengt het meer transportbewegingen met zich mee en is het niet ideaal voor mensen met een kleinere woning.

Bij bronscheiding wordt PMD (Plastic-, Metaal-, en Drankverpakkingen) door de inwoner bij de bron gescheiden en in een aparte bak aangeboden. Bij nascheiding gaan PMD en restafval in dezelfde container en wordt het PMD door de afvalverwerker achteraf van het restafval gescheiden. Het is geen geheim dat DURF groot voorstander is van nascheiding. Nascheiding goed voor het milieu, het is makkelijk uit te voeren voor inwoners en gemeente en er zijn voldoende gemeenten die het nascheiden kostendekkend kunnen organiseren. De technologie verandert met de dag en steeds meer gemeenten kiezen dan ook voor nascheiding. Het is dan ook niet de vraag of Katwijk kiest voor nascheiding, maar wanneer.

DURF zal in februari samen met HvK een motie indienen waarbij wij de wethouder vragen om de ambitie uit te spreken dat de gemeente Katwijk binnen 5 jaar overstapt van bronscheiding naar nascheiding. De wethouder heeft deze motie afgeraden. Wel heeft ze toegezegd de ontwikkelingen van nascheiding te volgen. Voor DURF is dat echter niet genoeg. Vaak genoeg horen we van het college dat ze onderwerpen op de voet volgen, alleen happen ze niet toe wanneer we kunnen investeren in een schonere en simpelere manier van afvalscheiding. Is dat de open bestuursstijl van dit college? Wij hopen dat een meerderheid van de gemeenteraad onze motie zal steunen en we nu daadwerkelijk de eerste stap voor nascheiding kunnen nemen!

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie