Steun initiatief voor een sport- en cultuurcentrum

zondag 9 mei 2021In februari dient DURF een amendement om het particuliere initiatief van Ton Frissen voor de totstandkoming van een sport- en cultuurcentrum te ondersteunen. Er wordt dan gestemd over de uitgangspunten die voor het toekomstige gebied Zijlhoek /De Woerd moeten gelden. Wij vinden het belangrijk om daar ook de mogelijkheid van een sport- en cultuurcentrum op te nemen zodat hier verder over gesproken kan worden.

DURF vindt het goed om burgerinitiatieven serieus te bekijken en het ook de kans te geven verder te ontwikkelen. Wij zien voor de toekomst mogelijkheden om hier iets te realiseren, ook met oog op de nieuwe woonwijk Valkenhorst waar mensen ook behoefte zullen hebben aan sport, cultuur en recreatie. Het minste wat wij als gemeenteraad dan kunnen doen is om de mogelijkheid op te nemen in de nota van uitgangspunten. Het geeft niet alleen aan dat wij het als gemeente waardevol vinden, maar zorgt ook voor vertrouwen bij de initiatiefnemers om hier verder tijd en geld in te stoppen.

Wij hopen dat een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel zal steunen. Eerder in de raadscommissie gaven al diverse partijen aan dat dit het geval zal zijn!

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie