Vragen over grote aantal verkeersmaatregelen in Katwijk

dinsdag 21 april 2020

Er is onrust ontstaan over de aangekondigde verkeersmaatregelen tijdens de renovatie van de Julianabrug die tussen 1 september 2020 en 15 maart 2021 plaats zullen gaan vinden. Niet alleen zijn bepaalde delen van Katwijk een stuk moeilijker te bereiken met de auto, maar hebben winkeliers ook vraagtekens wat dit zal gaan betekenen voor het aantal bezoekers.
Het is een lastige afweging waar moet worden gekeken naar verschillende belangen, maar dat onder andere de politie zich tegen de maatregelen heeft uitgesproken baart ons zorgen. Het is onvermijdelijk dat Katwijk de komende maanden een fors veranderende verkeerssituatie heeft, maar sommige afwegingen begrijpen wij niet volledig. DURF heeft daarom de volgende vragen gesteld voor het college:

1. Welke andere reële varianten zijn er voor de verkeersmaatregelen uitgewerkt? Kunnen deze met ons worden gedeeld?
2. Waarom wordt de Buitensluis afgesloten?
3. Zal het toegankelijk maken van de Buitensluis niet de Binnensluis ontlasten? Welke andere alternatieven zijn er dan om de Binnensluis éénrichtingsverkeer te maken?
4. Valt de afsluiting zonder extra maatregelen van de Binnensluis binnen de normen die worden gesteld op het gebied van leefbaarheid?
5. Worden de stoplichten op de kruising Hoorneslaan-N206 bij de kruising geplaatst? In het plaatje staat de rotonde aangegeven.
6. Wat doen de voorgestelde verkeersmaatregelen met de aanrijtijden van de hulpdiensten?
7. Met welke haalbare variant zou de politie/hulpdiensten tevreden zijn?

Daarnaast werd deze week bekend dat bij de vernieuwing van de Julianabrug er definitief een pontje zal komen om voetgangers over te kunnen laten steken. Dat is goed nieuws, want ook voor mensen die liever geen grote afstanden per voet afleggen moeten de beide kanten van de Rijn bereikbaar blijven. DURF had hier in november 2019 al aandacht voor gevraagd naar aanleiding van diverse gesprekken met omwonenden die dit als een goed alternatief zagen. Het werd toen nog gezien als geen reële optie vanwege het mogelijke gebrek aan belangstelling en de kosten. Wij zijn er blij mee dat het college hier van terug is gekomen en het nu toch gaat organiseren omdat er vraag naar zal zijn.

Max van Duijn

Max van Duijn

Fractie