Matthijs van den Oever

Matthijs van den Oever

Mijn naam is Matthijs van den Oever, ik studeer International Financial Management & Control in Den Haag en ben woonachtig in de Vogelenbuurt in Katwijk. In 2015 deed ik met Sonny Spek onderzoek naar de burgerparticipatie in de landelijke politiek. Tijdens dit onderzoek verbaasden wij ons over de lage participatie en de afnemende opkomstpercentages bij verkiezingen, zowel landelijk, als lokaal. De bevolking voelt zich onvoldoende gerepresenteerd door haar volksvertegenwoordigers, dat terwijl de volksvertegenwoordigers juist namens ons besturen. Dus sloot ik mezelf aan bij DURF om actief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Om zo via de politieke weg zelf een bijdrage te leveren aan de manier waarop Katwijk bestuurd wordt. Onderwerpen die mij persoonlijk erg aan het hart gaan, zijn: Ten eerste de woningnood, die ontstaat uit de misstaande focus op hogere prijsklassen. Betaalbare woningen kunnen via inventieve concepten worden gerealiseerd door bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden bewoonbaar te maken of door kleine duurzame woningen te plaatsen. Ten tweede natuurbehoud, waarbij de belangen van de natuur en de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten, beschermd moeten worden. En waarbij wij het vercommercialiseren van onze natuur tegen moeten gaan. Verder de leefbaarheid: iedere woonkern in Katwijk moet voldoende gesteund worden door de lokale overheid om de sociale cohesie te bevorderen. Tot slot de status van onze lokale democratie, waarbij de volksvertegenwoordigers, in onze ogen, meer transparant moeten zijn naar de burgers. Uitleg over genomen besluiten via moderne media is hierbij een voorbeeld. Op de langere termijn is een discussieplatform met mogelijkheid tot digitaal stemmen wellicht wenselijk om zo de ‘wil van het volk’ duidelijk in kaart te brengen.