Referendum voor meer betaalbare woningbouw

 

Het bouwen van meer betaalbare woningen is onze politieke opdracht. Daaraan houden we vast. Te lang hebben we met woningbouw een houding van stilstand gezien. Het is tijd om dat te doorbreken. De kernvraag bij het referendum op 6 juni is hoe we onze bouwambities willen realiseren. Dat kan door het invoeren van parkeerregulering. DURF voert campagne om voor te stemmen bij het referendum. Hieronder lichten we toe waarom.

 

Waarom moeten er meer woningen worden gebouwd?

De woningnood is het grootste probleem van deze tijd. Jongeren die niet uit huis gaan, gezinnen die niet kunnen bouwen aan hun toekomst, en ouderen die niet kunnen doorstromen naar een andere woning. De woningnood ontwricht onze samenleving. Om een gemiddeld huis te kopen moet je bijna een ton verdienen. Dat is niet normaal. Er moet iets gebeuren. We hebben als DURF aan het begin van deze periode beloofd dat we de woningnood aan zouden pakken. En wij waren niet alleen. Iedere partij wilde meer gaan bouwen. Het is nu tijd om dat ook echt te gaan doen – ook als dat lastige keuzes vraagt. Dat is wat mensen van ons mogen verwachten. Dat is betrouwbaar bestuur. 

 

Wat is parkeerregulering en waar wordt het ingevoerd?

Parkeerregulering houdt in dat mensen een vergunning nodig hebben om op straat te mogen parkeren. Huidige bewoners krijgen twee bewonersvergunningen en bewoners van de nieuwbouwwoningen één vergunning. Daarnaast komt er een bezoekersregeling. Het voorstel is om vanaf 2025 parkeerregulering in te voeren in het Witte Hek, het centrum van Rijnsburg en rondom het Hoornesplein. Rondom winkelcentra kan de eerste paar uur gratis worden geparkeerd. Dat is goed voor de ondernemers en onze economie. Dit zal in overleg uitgewerkt worden.

 

Is parkeerregulering nieuw voor onze gemeente?

Nee, in Katwijk aan Zee is er al jarenlang sprake van gereguleerd parkeren. Dat laat zien dat veel inwoners in onze gemeente al met parkeerregulering te maken hebben. We weten dus wat werkt en waar de gemeente op zou moeten letten bij invoering. Voor de komende jaren komt er overigens ook een overgangsregeling met ruimte voor maatwerk. Denk aan huishoudens met meer dan twee auto’s of grote gezinnen.

 

Wat kost een parkeervergunning en verdient de gemeente er geld mee?

De eerste twee jaar is de eerste bewonersvergunning gratis. DURF heeft een voorstel in de gemeenteraad ingediend – wat is aangenomen – om de tarieven daarna zo betaalbaar mogelijk te houden. Parkeerregulering invoeren levert kosten op, denk aan handhaving en de plaatsing van betaalautomaten. Een tarief van ongeveer 35 euro voor de eerste, tweede bewonersvergunning en de bezoekersregeling – zou voldoende moeten zijn om deze kosten te betalen. Het invoeren van parkeerregulering levert de gemeente geen geld op. De auto is geen melkkoe.

 

Waarom kunnen er door parkeerregulering meer woningen worden gebouwd?

Als er gebouwd wordt moet er aan bepaalde eisen worden voldaan zoals extra parkeerplaatsen. Maar die aantallen zijn niet realistisch. In de Hoornes heeft een huishouden gemiddeld 0.7 auto, in het Witte Hek is dit 0.9 en in Rijnsburg hebben we het over 1.1 auto per huishouden. Maar per nieuwbouwwoning zouden er tot wel 2.3 parkeerplaatsen bij moeten komen. Dit belemmert de woningbouw. Alleen door het invoeren van regulering kunnen we dit oplossen. We beschermen daarmee de parkeermogelijkheden van huidige bewoners én er kan gebouwd worden. Met aandacht voor de leefbaarheid van de wijk. Door regulering hoeven er namelijk minder parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Er is hierdoor meer ruimte voor woningen. Vaak is de ruimte in onze dorpen beperkt.

Zo kunnen we meer betaalbare woningen bouwen. Bijvoorbeeld bij het ID-College, Rabobankgebouw, Pnielkerk, Tripodia en de Knarrenhof. Het gaat dus om het mogelijk maken van woningbouw. Om die reden wordt parkeerregulering alleen ingevoerd in de wijken waar bouwplannen zijn – en niet heel de gemeente.

 

Over hoeveel woningen hebben we het? En gaan die woningen dan wel naar inwoners uit onze gemeente?

Totaal maken we komende jaren de bouw van 1200 woningen mogelijk. Zonder parkeerregulering komen we niet verder dan 400. Het gaat dus om 800 extra betaalbare woningen die we kunnen realiseren om de woningnood écht aan te pakken. Katwijkers zijn honkvast en gaan niet snel ergens anders wonen. We hebben ook veel grote gezinnen en jongeren in onze gemeente. Soms horen we wel eens dat er vooral gebouwd moet worden voor de regio. Maar realiteit is dat 80 procent van de nieuwbouwwoningen naar Katwijkers, Rijnsburgers, Valkenburgers gaat. Mensen uit onze eigen gemeenschap.

 

Parkeerregulering ligt gevoelig bij bewoners. Zijn er geen alternatieven?

Parkeerregulering is het laatste instrument dat we willen inzetten. Maar voor veel woningbouwplannen ontkomen we er niet aan. Om toch te kunnen bouwen zonder regulering moeten er dure parkeergarages worden gebouwd. Dit kost tot wel 50.000 euro per nieuwbouwwoning. Omdat woningen wel betaalbaar moeten blijven, zal de gemeente die kosten op zich moeten nemen. En wie gaat dat betalen? Uiteindelijk de inwoners van de gemeente Katwijk. We hebben het dan over miljoenen. DURF vindt dit geen realistisch alternatief. We willen de lasten juist zo laag mogelijk houden. Veel inwoners hebben al moeite om iedere maand rond te komen.

 

Kunnen we niet minder (betaalbare) woningen bouwen zodat parkeerregulering niet meer nodig is?

We hebben als politiek de verantwoordelijkheid om de problemen van inwoners aan te pakken. Zoals de woningnood. Die opdracht nemen we heel serieus. We hebben als gemeenteraad dan ook gezegd minimaal 65 procent betaalbaar (maximaal 390.000 euro) te willen bouwen. De provincie hanteert deze eisen ook – en bovendien steeds strenger. Als de gemeente bijvoorbeeld maar 50 procent betaalbaar wil bouwen, zal de provincie geen toestemming geven voor bouwplannen. Dan wordt er dus niets meer gebouwd. Minder betaalbaar bouwen is daarom niet mogelijk.

 

Kunnen we niet buiten de bestaande dorpskernen meer bouwen, zoals op Valkenhorst?

Op Valkenhorst zouden er 5600 woningen komen maar we wachten al een aantal jaar op een uitspraak van de rechter. Tot dat moment wordt er dus geen woning gebouwd buiten de dorpskernen. Dit is de stilstand die we juist willen doorbreken. Als we de komende jaren toch iets willen doen met woningbouw, zullen we moeten verdichten – binnen de bestaande kernen woningen toevoegen.

 

Conclusie 

DURF ziet parkeerregulering als laatste redmiddel om meer betaalbare woningen te bouwen. Maar als we de woningnood echt willen aanpakken, mogen er geen taboes zijn. Dat is de identiteit van DURF: we doen wat nodig is. We doen wat we beloofd hebben. We moeten echte keuzes maken, ook als dat lastig is. We erkennen de zorgen van veel inwoners en hopen dat we die kunnen wegnemen met deze toelichting. We zijn ons bewust van de impact van dit besluit. Toch is het nodig. We moeten meer betaalbare woningen bouwen. We doen dat voor de mensen die we lief hebben – voor onze (groot)ouders en (klein)kinderen. Te lang is er te weinig gebouwd. Bestuurders voor ons hadden niet de moed om moeilijke beslissingen te nemen. Ze misten durf. Dat is nu veranderd. Het is onze missie om de stem te zijn van al die mensen uit onze gemeenschap die een woning zoeken. Wij willen er zijn voor hen. Voor de toekomst van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

 

Stem daarom voor bij het referendum op 6 juni.

 

 

Zijn er vragen die u gemist heeft? Stuur vooral een bericht naar mail@durfkatwijk.nl en we voegen deze toe!