Resultaten

  1. Het kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage hebben wij weten tegen te houden. Dat heeft een besparing van minimaal 11 miljoen euro opgeleverd.
  2. Het verzet aangevoerd tegen de Hoornes Gasvrij. Veel inwoners delen deze mening en wij hebben dit in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Dit kritische geluid was de afgelopen vier jaar broodnodig.
  3. In november 2019 kwamen wij als eerste met het voorstel voor een zelfbewoningsplicht om speculatie met woningen tegen te gaan. Dit is overgenomen door het college en wordt op dit moment verder uitgewerkt.
  4. Extra woningen voor jongeren en alleenstaanden bij het project Frederiksoord-Zuid.
  5. Het nachtelijk openbaar vervoer is voor het eerst op de agenda gekomen door DURF. Arriva heeft op aandringen van de gemeente een berekening gemaakt en het zou 15.000 euro kosten. Wij willen deze pilot starten, maar een meerderheid houdt dit nog steeds tegen.
  6. Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de Brouwerstraat. Omwonenden hebben hier te lang op moeten wachten en nu gaat er worden ingegrepen.
  7. We hebben ons ingezet tegen de leegstand van onze winkelcentra. Onze moties om een leegstandsboete in te voeren en een leegstandsmakelaar aan te stellen heeft het niet gered. In de volgende periode zullen wij ons hier wederom voor inzetten.
  8. De Kwakelwei blijft voorlopig nog steeds groen. Ons voorstel kon rekenen op een meerderheid dat er geen sprake moet zijn van bebouwing met dure huizen.
  9. Er is in deze raadsperiode werk gemaakt van handhaving en betaald parkeren op zondag. Dit is nu ook eindelijk ingevoerd en daar pleiten wij al sinds onze oprichting voor.
  10. Ons voorstel om een nieuw en modern wijkcentrum te realiseren in de Hoornes is aangenomen met een ruime meerderheid.