donderdag 15 juli 2021

·        DURF wil dat het mogelijk wordt om een lokaal referendum te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat dit instrument goed werkt, en hiermee houdt de burger ook na de verkiezingen een stok achter de deur.

·        DURF wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om te experimenteren met democratische vernieuwing. De lokale politiek is de kraamkamer van de democratie, en juist daar zou je bindende referenda, het instellen van een volksvergadering, volksinitiatief of door loting samengestelde wijkraden kunnen testen.

·        Het is belangrijk dat elke burger de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Daarom pleiten wij voor een verruiming van de spreektijd voor elke inspreker.

·        Het opstellen van een jongerenraad. Hiermee worden jongeren op een laagdrempelige manier betrokken bij het besluitvormingsproces en kunnen zij een adviserende rol spelen.

·        Betrek mensen directer bij projecten die ook hen aangaan. Dit kan op een moderne en interactieve wijze gebeuren zoals via sociale media.

·        Een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie is de rol van onafhankelijke media. Ook hier in onze gemeente moeten de nodige hervormingen plaatsvinden bij RTV Katwijk: de omroep moet een breder publiek aanspreken

·        Het zou goed zijn om bewoners met specifieke vakkennis te betrekken bij de besluitvorming. Wij pleiten ervoor om diverse burgerpanels op te richten waarin burgers plaatsnemen die adviezen kunnen geven over uiteenlopende zaken.

·        De gemeente zou de initiatieven vanuit de VNG van harte moeten ondersteunen. Er worden diverse vernieuwingen in de lokale politieke onderzocht en de gemeente Katwijk zou daar voorloper in moeten zijn.

·        Wij zijn er voorstander van een lokale ombudsman aan te wijzen. Bij de lokale ombudsman kunnen burgers sneller terecht dan de landelijke en kunnen problemen efficiënter worden aangepakt.

·        Wij zijn voorstander van een gekozen burgemeester. Bij de aanstelling van de nieuwe burgemeester moeten inwoners dan ook nauwer worden betrokken.

·        De gemeente moet aangenomen voorstellen toelichten via sociale media.

·        Het zou burgemeester en wethouders niet misstaan om regelmatig een livesessie te doen om zo gemakkelijk en op een laagdrempelige manier in contact te komen met inwoners. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doormiddel van Facebook.

·        De lokale politiek moet meer inzichtelijk worden gemaakt. Om die reden zijn we voorstander van Politieke Portretten, waarbij burgers online per stemming kunnen zien welk besluit er voor lag, argumenten voor en tegen summier worden genoemd, en men per raadslid kan zien hoe er is gestemd.

·        Bij elk besluit van het college wordt vermeld met wie de wethouder contact heeft gehad voor consultatie. Hiermee wordt de afweging overzichtelijker.