donderdag 15 juli 2021

 • Het beschermen van ons (cultureel) erfgoed is cruciaal, en als DURF willen we meer waardering voor de eigen identiteit van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
 • Bij het onderhoud van erfgoed moeten de erfgoedwaarde, en niet economische aspecten, voorop komen te staan. Is een monument eenmaal weg, dan komt het ook nooit meer terug.
 • Subsidie voor ‘renovatie’ van monumentale gebouwen door derden moet kritisch worden bekeken, om misbruik van publiek geld te voorkomen. De regels moeten daarom strenger. 
 • Verenigingen of stichtingen die in voldoende mate een positieve rol vervullen in de gemeenschap moeten kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente.
 • Op drukbezochte plaatsen moet de gemeente de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van Wi-Fi.
 • Het moet mogelijk zijn om het Katwijks Museum ook op zondag te bezoeken.
 • Uitvoering van het DURF initiatief “de Redschuur” om dit gebouw ter beschikking te stellen en in te richten met het oog op het behouden en beschermen van ons maritieme erfgoed.
 • Er moet een goed communicatieplan komen voor de communicatie van de Erfgoedvisie en de Erfgoedkaart naar de burger. DURF wil zo actief burgerschap stimuleren, om de politiek dichter bij de samenleving te plaatsen.             
 • De afgelopen tijd is er veel gesproken over het opheffen van het bouwverbod in de kustgebieden. Hier zijn wij fel tegenstander van. De Katwijkse kust is een stuk natuurgebied dat in de wintermaanden zo min mogelijk bebouwd moet zijn.
 • Er moet worden gekeken naar het privatiseren van de gemeentelijke muziekschool Katwijk. Dit zou de gemeente in kosten kunnen schelen en de kwaliteit lijdt er niet onder. In andere gemeenten zien we positieve reacties op de privatisering van diens lokale muziekschool
 • Het programma-aanbod van RTV Katwijk moet zich gaan richten op een breder publiek.
 • De gemeente Katwijk zou zich moeten houden aan de bekostigingsplicht van € 1,14 per huishouden voor lokale media. Daar tegenover moeten de gemeente ook bepaalde beleidseisen stellen.
 • Gemeenten mogen geen voorwaarden stellen die ingrijpen in de redactionele vrijheid van de lokale omroep. Daarnaast mogen er wel bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld.
 • Programma- en radiomakers zouden volledig vrij moeten zijn in hetgeen dat zij maken. Het bestuur zou hier geen invloed op mogen hebben.
 • Er moet worden gestreefd naar meer samenwerking, en op termijn wellicht een fusie tussen RTV Katwijk en andere lokale omroepen.