donderdag 15 juli 2021

  • Katwijk moet ook de komende jaren een gemeente zijn die het financieel goed voor elkaar heeft. Daarom zullen wij ook de komende jaren streven naar een structureel begrotingsevenwicht. De inwoners mogen geen slachtoffer zijn van financieel wanbeleid.
  • Bij het Rijk, Provincie en Europese Unie valt veel te halen op het gebied van subsidie. De komende jaren moeten er bij maatschappelijk betrokken projecten gekeken worden of er ook andere potjes kunnen worden aangeboord.
  • De lokale lasten moeten zo laag mogelijk blijven. Als de gemeente toch geld nodig heeft, moet dat zoveel mogelijk middels toeristenbelasting of subsidies worden aangeboord.
  • De Onroerende Zaak Belasting (OZB) blijft zoveel mogelijk op het huidige niveau, maar moet wel gecompenseerd worden naar inflatie.
  • Bij ingrijpende besluiten van de gemeente moeten er op het gebied van financiën duidelijke kaders worden gesteld. Financiële debacles bij nieuwe projecten moeten te allen tijde voorkomen worden.
  • Projecten waaraan een te groot financieel risico hangt moet de gemeente niet beginnen.
  • Start-ups moeten in de gemeente Katwijk de hulp kunnen krijgen die zij verdienen. Jonge ondernemers die het aandurven om iets voor zichzelf te beginnen en op een innovatieve wijze proberen zich te ontwikkelen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een vergrote werkgelegenheid.
  • Het Heen is een industriegebied met elk veel potentie. De komende jaren zetten wij ons in om daar nog meer belangrijke ondernemingen te kunnen plaatsen. Dit zou een impuls zijn voor de lokale economie en werkgelegenheid.
  • We maken het voor bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen door deregulering en snellere procedures.
  • Door de komst van grote winkelcentra, de koopzondagen en het online winkelen, verdwijnen winkels in onze kernen. De leegstand leidt tot leegstand en verval van onze winkelstraten. De gemeente moet de komende vier jaar het aantrekkelijk maken voor ondernemers en start-ups om zich te gaan vestigen in leegstaande panden.