donderdag 15 juli 2021

·        DURF maakt zich zorgen over de waterkwaliteit van het zeewater direct voor de kust. Steeds vaker komt het voor dat er een negatief zwemadvies wordt gegeven na harde regenbuien. De gemeente moet met het Hoogheemraadschap om de tafel om dit te verbeteren.

·        Er moeten veel striktere eisen worden gesteld aan bebouwing op het strand. Vooral in de winterperiode streven wij naar een zo leeg en stil mogelijk strand.

·        Katwijk moet groener worden: er moet een duidelijkere visie en afspraken komen waar dat in geborgd gaat worden. Wij willen nieuwe, grote bomen planten en de kap alleen toestaan als het echt niet anders kan.

·        DURF ondersteund de actie “Steenbreek”. Inwoners moeten worden gestimuleerd om tegels uit hun tuin weg te halen.

·        DURF ondersteunt de initiatieven om te komen tot ringparken rondom de woonkernen.

·        Wij steunen het Rijnpark: de Kwakelwei moet onbebouwd blijven, om te veranderen in een bosrijk, centraal park, in het hart van onze gemeente.

·        DURF is voor afschaffing van de hondenbelasting indien de opbrengsten niet direct ten goede komen van het dierenbelang.

·        De gemeente mag geen jacht toestaan op haar gronden. In het wild levende dieren worden niet gedood zonder strikte redenen.

·        De gemeente is voornemens dieren voortaan in het rampenplan en in draaiboeken op te nemen van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van dieren in allerlei gebieden geregeld. Eveneens willen wij de dierenambulance waar kan, ondersteunen.

·        De gemeente stimuleert de vrije uitloop naar buiten voor alle dieren door bijvoorbeeld het aantal hondenuitlaatplaatsen en ruiterpaden uit te breiden.

·        Het aanmoedigen van dierenwinkels om te stoppen met de verkoop van dieren. Dierenwinkels kunnen in plaats daarvan klanten naar het asiel doorverwijzen.

·        Er worden afspraken gemaakt met buurgemeentes voor een efficiënte, regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang.

·        De gemeente draagt niet financieel bij aan evenementen of modeshows waar bont wordt gebruikt of geshowd en faciliteert deze ook niet.

·        Het moet verplicht worden voor bedrijven om stallen en dierenverblijven brandveilig te maken.

·        Imkers worden in de gemeente Katwijk ondersteund. Dit om een bijdrage te leveren aan de bijenpopulatie.

Meeuwenoverlast wordt niet tegengegaan door de bestaande vogels hardhandig aan te pakken, maar te kijken naar de eieren die gelegd worden.