donderdag 15 juli 2021

 • Wij steunen de verbouwing in de Rijnstraat om zodoende een veiligere verkeerssituatie te ontwikkelen.
 • Het openbaar vervoer moet verbeterd worden. Momenteel rijdt er in de periode 00:30-5:00 geen enkele bus en dat zou wel moeten. Om die reden zijn we voor een nachtbus.
 • De gemeente Katwijk zou een vast verkeerspanel moeten aanstellen die de gemeenteraad (on)gevraagd kan adviseren over te nemen besluiten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer.
 • De activiteiten van VVK (Veilig Verkeer Katwijk) moeten door de gemeente te allen tijde ondersteund worden. Deze organisatie levert een grote bijdrage aan voorlichting over verkeersveiligheid in Katwijk.
 • Bij onveilige zebrapaden zou er naar de optie van ‘interactieve zebrapaden’ moeten worden gekeken. In Rotterdam werd er al met deze techniek geëxperimenteerd en zijn er in 2014 diverse interactieve zebrapaden officieel geopend.
 • In de toekomst moet er ook rekening worden gehouden met ‘smart mobility’. De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan enorm snel en wij kunnen ons nu nog bijna geen voorstelling maken van hoe de ‘toekomstbestendige weg’ er uit zal gaan zien. De gemeente moet hier bewust van zijn.
 • Het openbaar vervoer moet voor mindervalide mensen altijd toegankelijk zijn.
 • Op elke rotonde in de gemeente gelden de zelfde regels om onduidelijkheid te voorkomen.
 • Katwijk moet een fietsvriendelijke gemeente blijven.
 • Op trajecten waar er regelmatig overlast wordt geconstateerd van wielerrecreanten moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst om wielrenners te herinneren aan het feit dat de snelheid moet worden gematigd.
 • Elektrische auto’s zijn nog steeds in opkomst. De komende jaren is het belangrijk bij inrichting van de openbare ruimte dat er wordt gekeken naar de plaatsing van elektrische oplaadpunten.
 • Zwaar vrachtverkeer in de bebouwde kom is niet alleen vervelend vanwege de geluidsoverlast, maar ook kan het zorgen voor onveilige situaties. Ook de komende jaren blijven wij inzetten op het terugdringen van zwaar vrachtverkeer.
 • Op zondag moet voortaan ook ‘gewoon’ worden betaald voor parkeren, en de gemeente moet ook gaan handhaven. Overlast moet ook op zondag worden aangepakt.
 • Bewoners moeten te allen tijde in de nabijheid van hun woning en bestemming kunnen parkeren.
 • Als DURF willen we goed openbaar vervoer, maar de auto moet altijd een optie blijven voor mensen – en de gemeente moet dat ook blijven faciliteren.
 • Om de parkeerdruk te verlichten houden wij het huidige beleid aan waarbij er maximaal twee parkeervergunningen per huishouden worden verstrekt.
 • De gemeente moet de komende jaren doorgaan met het maken van Parkeermonitors. Hiermee wordt op een duidelijke manier naar voren gebracht waar precies de knelpunten zitten op het gebied van parkeren.