donderdag 15 juli 2021

 • DURF is en blijft tegenstander van een kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage.
 • Ondernemers moeten beter door de gemeente worden geholpen, en regels voor bijvoorbeeld vergunningen moeten zo nodig worden herzien, om de lokale economie een impuls te geven.
 • Maak een vast evenemententerrein mogelijk op Duinvallei.
 • Het moet makkelijker worden voor inwoners om zelf evenementen te organiseren. De gemeente moet hier een positieve en ondersteunende rol bij spelen.
 • Winkeliers en horecaondernemers moeten meer vrijheid krijgen om zelf hun sluit- en openingstijden kunnen bepalen.
 • Door de komst van grote winkelcentra, de koopzondagen en het online winkelen, verdwijnen winkels in onze kernen. De leegstand leidt tot leegstand en verval van onze winkelstraten. De gemeente moet hier actiever op inspelen door het makkelijker te maken voor nieuwe ondernemers en start-ups om zich te vestigen in leegstaande panden.
 • Wij zijn er voorstander van om een leegstandsboete in te voeren voor winkelpandeigenaars.
 • Kunst en cultuur zijn van waarde voor de Katwijkse samenleving. Wij geloven dat talentvolle mensen die in de culturele sector werken op een gegeven moment zelf hun brood zullen verdienen.
 • DURF is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek, in het geografische hart van onze gemeente. Inwoners uit Rijnsburg en Valkenburg moeten ook snel toegang tot lokale voorzieningen hebben. Daarnaast willen we dat in iedere kern een bibliotheek is.
 • De komende jaren zal de vraag naar meer overnachtingsmogelijkheden voor recreanten toenemen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan moeten bedrijven als Airbnb minder speelruimte krijgen in de toeristische sector.
 • De komende jaren moet er gewerkt worden aan het maken van recreatieve combinaties (arrangementen) met de regio. Om die reden moeten we onze marketing als regio regelen.
 • DURF wil samenwerking in de regio versterken, om kennis, innovatie, ondernemerschap en handel te stimuleren. Om die reden zijn we voorstander van Greenport Duin en Bollenstreek.