Economie

vrijdag 4 maart 2022

Ruimte voor ondernemers

 • Ondernemers moeten beter door de gemeente worden geholpen, en regels voor bijvoorbeeld vergunningen moeten zo nodig worden herzien, om de lokale economie een impuls te geven.
 • Maak een vast evenemententerrein mogelijk op Duinvallei.
 • Het moet makkelijker worden voor inwoners om zelf evenementen te organiseren. De gemeente moet hier een positieve en ondersteunende rol bij spelen.
 • Winkeliers en horecaondernemers moeten meer vrijheid krijgen om zelf hun sluit- en openingstijden te kunnen bepalen.
 • Door de komst van grote winkelcentra, de koopzondagen en het online winkelen, verdwijnen winkels in onze kernen. De leegstand leidt tot leegstand en verval van onze winkelstraten. De gemeente moet hier actiever op inspelen door het makkelijker te maken voor nieuwe ondernemers en start-ups om zich te vestigen in leegstaande panden.
 • Wij zijn er voorstander van om in het uiterste geval een leegstandsboete in te voeren voor winkelpandeigenaars als dit de leegstand tegen kan gaan.
 • De komende jaren zal de vraag naar meer overnachtingsmogelijkheden voor recreanten toenemen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan moeten bedrijven als Airbnb minder speelruimte krijgen in de toeristische sector.
 • De komende jaren moet er gewerkt worden aan het maken van recreatieve combinaties (arrangementen) met de regio. Om die reden moeten we onze marketing als regio regelen.
 • DURF wil samenwerking in de regio versterken, om kennis, innovatie, ondernemerschap en handel te stimuleren. Om die reden zijn we voorstander van Greenport Duin en Bollenstreek.
 • Projecten waaraan een te groot financieel risico hangt moet de gemeente niet beginnen.
 • Start-ups moeten in de gemeente Katwijk de hulp kunnen krijgen die zij verdienen. Jonge ondernemers die het aandurven om iets voor zichzelf te beginnen en op een innovatieve wijze proberen zich te ontwikkelen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een vergrote werkgelegenheid.
 • Het Heen is een bedrijventerrein met veel potentie. De komende jaren zetten wij ons in om daar nog meer ondernemingen te kunnen plaatsen. Dit is een impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid.