donderdag 15 juli 2021

 • Een veilig uitgaansklimaat is voor iedereen van belang, niet alleen voor mensen die daadwerkelijk uitgaan maar ook voor nabije bewoners. Wij blijven de komende jaren daarom inzetten op de aanwezigheid van politie op drukbezochte uitgaansdagen.
 • Het gebruik van verdovende middelen is een groot probleem met een impact op verschillende gebieden. De gemeente moet de komende jaren moeten doorgaan met het sluiten van drugspanden en proberen drugshandel tegen te gaan.
 • Wij zijn tegenstander van het verbieden van vuurwerk in Katwijk. In plaats daarvan pleiten wij voor vuurwerkvrijezones waar wel daadwerkelijk gehandhaafd kan worden.
 • Het stelen van fietsen is een groot probleem in onze gemeente. Volgens de meest recente veiligheidsmonitor komt dit dan ook relatief het meest voor op de boulevard. Vanaf komende zomer zou het dan ook mogelijk moeten zijn om je fiets te stallen in een beveiligde fietsenstalling. Hiervoor had men al moeten kijken bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage.
 • Het bouwen van beveiligde fietsenstallingen heeft ook ten gevolg dat het strand bereikbaar is voor hulpdiensten.
 • Overlastgevende jongeren zijn een van de grootste ergernissen van buurtbewoners. Deze jongeren moeten van straat worden gehaald en worden ondergebracht in al bestaande jongerencentra.
 • De komende jaren moeten er whatsappgroepen door heel Katwijk zijn opgericht. Dit is een positief middel om het aantal criminele activiteiten te doen laten afnemen. Ook moet het gebruik van Burgernet de komende jaren gepromoot worden. Hierbij kunnen de Buurtapps een belangrijke rol spelen.
 • De komende jaren moet er ingezet worden op het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit. Katwijk moet een gemeente worden met een ‘Blauwe Vlag’ waarin strandgangers niet hoeven te zwemmen in een te vieze zee.
 • Op plekken waar er veelvuldig klachten zijn over te snel rijdende auto’s moet de controle verscherpt worden.
 • Op plekken waar er sprake is van veelvuldige overlast of criminele activiteiten moet er worden gekeken naar het plaatsen van cameratoezicht.
 • Bij buurtconflicten proberen eerst mensen er onderling uit te laten komen doormiddel van buurtbemiddeling.
 • Bij overlast van jongeren moeten hun ouders zo snel mogelijk worden betrokken en worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid.
 • Aangifte doen op het politiebureau moet nog steeds mogelijk zijn. Er worden geen mensen aan de balie weggestuurd omdat het ook digitaal mogelijk is.