Julianabrug met ondergaande zon

donderdag 15 juli 2021

  • Wij zijn op dit moment geen voorstander van het gasvrij maken van woningen. Het levert weinig besparing op, en de kosten zijn niet helder. Om die reden steunen wij de gasvrije Hoornes niet: de betaalbaarheid staat voorop, en als het inwoners geld gaat kosten – dan zullen wij er niet mee instemmen.
  • Klimaatplannen moeten altijd op draagvlak van inwoners kunnen rekenen. Een duurzame samenleving mag niet van bovenaf worden afgedwongen.
  • DURF wil dat in de Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgenomen dat klimaatplannen haalbaar, rendabel en door draagvlak ondersteund moeten zijn.
  • Klimaatplannen moeten doordacht worden opgesteld en uitgevoerd. De gemeenteraad moet dan ook voldoende tijd krijgen om zich te buigen over besluiten die moeten worden genomen.
  • De gemeente moet niet voorop willen lopen in de energietransitie, omdat het veel onzekerheid geeft. DURF wil alleen klimaatbeleid uitvoeren als we van bovenhand gedwongen worden, of als het Rijk volledige compensatie geeft.
  • DURF is tegen het Klimaatakkoord omdat het niet transparant en niet-democratisch tot stand is gekomen, en vele partijen – zoals de voorstanders van kernenergie – bij voorbaat al waren uitgesloten.
  • DURF wil subsidie van het Rijk om een blue energy centrale in Katwijk te realiseren. Wij geloven in nieuwe technologie, en onze gemeente is ideaal voor blue energy. In tegenstelling tot gasvrije wijken, lopen onze inwoners bij blue energy geen financieel risico.
  • DURF is voorstander van kernenergie. Kernenergie is schoon en veilig.
  • Momenteel spreekt de gemeente over de warmteleiding uit Rotterdam, om huizen mee te verwarmen. DURF wil harde garanties, omdat er veel onduidelijk is en de risico’s voor de gemeente groot kunnen zijn. Als deze garanties op het gebied van kosten niet worden gegeven, zullen wij niet instemmen.