Durf nieuws

 
Motie voor meer duidelijkheid rond huurverhogingen Dunavie
 
DURF zegt nee tegen ‘Hoornes Gasvrij’
 
DURF stuurt brief naar veiligheidsregio over maatregelen coronavirus
 
Mooi nieuws over vuurwerk!
 
Zorgen over verkoop wijkgebouw 't Zandgat
 
Duidelijkheid over fijnstof Hoorneslaan
 
Betere isolatie woningen Prinses Beatrixlaan
 
Snel duidelijkheid over burgerinitiatief voor sport- en cultuurcentrum
 
Wob-verzoek DSV door gemeente vertraagd
 
Vragen over testcapaciteit corona
 
Structurele maatregelen tegen fietsendiefstal op en rond Boulevard
 
DURF dient Wob-verzoek DSV in