Kies voor de partij-ideoloog

In februari 2018 heeft het bestuur van DURF ingestemd met het voorstel tot de benoeming van een partij-ideoloog. Onze kandidaat Max van Duijn is benoemd tot dit eervolle ambt – overigens een onbetaalde functie – en zal vanaf februari artikelen schrijven over een politiek thema dat hij naar eigen zeggen ‘wil uitdiepen, met ruimere blik bekijken om zo altijd open te blijven staan voor goede ideeën’.

Onze politiek ideoloog zal de standpunten van DURF rechtvaardigen, en de bijbehorende argumentatie verder uitbouwen. Het gaat hierbij om wat meer abstracte onderwerpen als democratisering, relatie kiezer en gekozene en bijvoorbeeld de plaats van DURF binnen het politieke spectrum. Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat daar goed over wordt nagedacht. Veel lokale partijen bijten zich vast op slechts enkele concrete problemen, en als dat dan eenmaal opgelost is vallen die partijen in een zwart gat. Ze ontleenden hun hele verhaal, hun hele passie aan die specifieke onderwerpen. Ze hadden geen tijd gestoken in het onwerpen van een coherent gedachtegoed met een weloverwogen visie op de politiek en de samenleving. Als partij-ideoloog gaat Max van Duijn dit namens DURF wel doen. Het doel is immers om een brede volkspartij op poten te zetten die over twintig jaar nog steeds een dominante factor is in de Katwijkse politiek.

Ook speelt mee dat mensen een duidelijk beeld hebben van grote landelijke partijen als het CDA of de VVD. Voor lokale partijen is het moeilijker zich te profileren. Een politiek ideoloog kan helpen om een helder imago te schetsen zodat kiezers DURF beter kunnen plaatsen in het politieke spectrum. 

Bovendien gaat de gemeenteraad niet meer alleen over een paar scheve stoeptegels of een kapotte lantaarnpaal. Sinds de decentralisaties zijn met name op het gebied van de zorg veel bevoegdheden naar de gemeentes gegaan. En ook bij de energietransitie - een van de grootste uitdagingen van onze tijd - speelt de gemeente een centrale rol. En dan kan je niet zonder visie of achterliggend gedachtegoed politiek gaan bedrijven. Er moet goed worden nagedacht over waar we uiteindelijk heen willen, wat we wenselijk achten en wat niet. Je kan je niet meer slechts toeleggen op die concrete kleine zaken als een kapotte lantaarnpaal. De gemeenteraad wordt steeds minder technocratisch en krijgt steeds meer een politiek karakter. DURF introduceert daarom als eerste partij in Katwijk een 'politiek ideoloog'. 

Ongeveer eens per maand zal Max van Duijn een artikel plaatsen op de site waarin hij brede onderwerpen aansnijdt als een soort tegenwicht aan het blindstaren op details en de korte termijn. DURF vindt dit tegenwicht wenselijk omdat juist de diepere politieke mechanismen, die onze ideoloog wil blootleggen, een beter begrip geven van de lokale politiek. 

Max van Duijn zal in februari het eerste artikel plaatsen. Dit zal te vinden zijn onder het kopje ‘nieuws’ van onze website.