Kies voor de partij-ideoloog

In februari 2018 heeft het bestuur van DURF ingestemd met het voorstel tot de benoeming van een partij-ideoloog. Onze kandidaat Max van Duijn is benoemd tot dit eervolle ambt – overigens een onbetaalde functie – en zal vanaf februari artikelen schrijven over een politiek thema dat hij naar eigen zeggen ‘wil uitdiepen, met ruimere blik bekijken om zo altijd open te blijven staan voor goede ideeën’.

Onze politiek ideoloog zal de standpunten van DURF verdedigen, en de bijbehorende argumentatie verder uitbouwen. Het gaat hierbij om wat meer abstracte onderwerpen als democratisering, relatie kiezer en gekozene en bijvoorbeeld de plaats van DURF binnen het politieke spectrum. Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat daar goed over wordt nagedacht. DURF introduceert daarom als eerste partij in Katwijk een 'politiek ideoloog' die zich niet zal wringen tussen concrete problemen, maar dat gedetailleerde niveau wil overstijgen. Minstens eens per maand zal Max van Duijn een artikel plaatsen op de site waarin hij brede onderwerpen aansnijdt die eerder algemeen van aard zijn, dan dat ze specifiek op onze gemeente zijn gericht. Als een soort tegenwicht aan het blindstaren op details en de korte termijn. DURF vindt dit tegenwicht wenselijk omdat juist de diepere politieke mechanismen, die onze ideoloog wil blootleggen, een beter begrip geven van de lokale politiek. 

Max van Duijn zal in februari het eerste artikel plaatsen. Dit zal te vinden zijn onder het kopje ‘nieuws’ van onze website.