Koopzondag

DURF stelt zich neutraal op in de discussie over de koopzondag. Dit thema is sinds oktober 2017 weer middelpunt van het debat. Dit allemaal naar aanleiding van een brief van grote winkelketens die de gemeente vragen om de mogelijkheid hun winkel ook op zondag te kunnen openen. De discussie over de koopzondag legt de gevoelige tegenstellingen in onze gemeente pijnlijk bloot.  

 

Een duidelijk argument van de voorstanders van de winkelopenstelling op zondag is dat ondernemers veel inkomsten mislopen doordat Katwijkers hun inkopen nu in andere gemeenten doen. Verder wordt de afschaffing van de zondagsrust als logisch gevolg beschouwd van de ontkerkelijking. Daartegenover staat dat de middenstand in onze gemeente niet hun winkel willen openen omdat zij hun zondag als vrije dag willen behouden. Als zij niet opengaan, zo is het argument, lopen zij veel inkomsten mis die essentieel zijn om open te blijven en worden zij op deze manier weggeconcurreerd. We moeten niet naar een gemeente toe waar de lokale middenstand wordt weggeconcurreerd door alsmaar groter wordende winkelketens. Bovendien heeft een rustdag een goede psychologische impact op een samenleving, waar we collectief eens op adem kunnen komen. Een dag van saamhorigheid, waarop we onze familie en vrienden kunnen bezoeken in een maatschappij die steeds meer individualistisch lijkt te worden. Ook blijft daarnaast natuurlijk voor veel mensen de zondagsrust van belang vanwege de christelijke levensbeschouwing. 

 

Deze argumenten zijn allemaal volstrekt legitiem en verdedigbaar. Het is aan de politiek om een goede afweging te maken en een oplossing te vinden waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Maar om deze afweging te kunnen maken moeten eerst alle feiten boven tafel komen. Momenteel zien we namelijk dat de partijen ver in hun eigen ideologische kamp zijn gekropen. Terwijl we eigenlijk helemaal niet weten wat de gevolgen zijn, uitvoerig onderzoek ontbreekt. We weten kortom niet waarover we eigenlijk praten. DURF vindt dit een stuitend gebrek van de lokale politiek en is ook mede opgericht om dit te veranderen. Juist bij belangrijke onderwerpen moet de gemeenteraad volop inzetten op onafhankelijk, breed onderzoek om o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is er wel draagvlak onder inwoners voor een koopzondag  
  • Hoeveel inkomsten lopen ondernemers mis doordat Katwijkers hun inkopen gaan doen in andere gemeentes?  
  • welke gevolgen heeft eventuele zondagsopening voor het authentieke karakter van onze gemeente?
  • Hoe groot is de groep ondernemers die eigenlijk echt open wil op zondag? Of zijn het alleen de grote winkelketens? 
  • Hoe verandert het koopgedrag van onze inwoners? Gaan mensen ook echt op zondag winkelen?   

 

Voordat we een definitieve beslissing maken over zo’n gevoelig onderwerp als de koopzondag is het belangrijk dat de gemeenteraad deze informatie tot haar beschikking heeft. DURF streeft dus naar goed en onafhankelijk onderzoek. Daarom stellen wij ons ook neutraal op. Eerst willen we de cijfers boven tafel hebben, en dan kunnen we een weloverwogen besluit nemen over de zondagsrust. 

Voor dit onderzoek moet het wel mogelijk zijn om te experimenteren. DURF roept andere partijen dan ook op om over hun eigen schaduw heen te springen; en hun vooroordelen los te laten. Alleen met een open blik, kunnen we echt leren wat het beste is voor onze gemeente. Het pragmatisme dat de politiek hard nodig heeft. Denk bij experimenteren aan zondagsopening, gedurende een paar weken in de zomermaanden. Of het door ons geopperde initiatief tot een 'flexzondag'. De flexzondag houdt in dat de gemeente winkeliers toestemming geeft om eenmaal in de maand de winkel te openen op zondag voor een proefperiode van 18 maanden. Doordat we dit beperken tot een keer in de maand zijn de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf klein, maar komt er tegelijkertijd wel veel informatie vrij over of het wel of niet toepasbaar is in onze gemeente.

Voor DURF is het essentieel om eerst de cijfers boven tafel te krijgen, alvorens een standpunt in te nemen over een gevoelig thema als de zondagsrust.